Berättelsen bakom bilden.

Kossorna på bilderna är Vänekor.
Vänekon är en svensk koras sprungen ur gamla svenska lantraser.
Vänekon är därför definierad som en så kallad allmogeko.
Allmogekon var den ko som förr var allmän i hela vårt land. Fram till 1992 trodde man att de enda
kvarvarande resterna av allmogekon var Fjällko och Rödkulla.
Hos Tore Torsson i Väne-Ryr i Västergötland, hittades en oförädlad sluten besättning av behornade allmogekor som hållits i släkten i drygt hundra år.
I den upptäckta besättningen fans 23 kor och 6 tjurar.
I januari 2018 var antalet registrerade vänekor 44 tjurar och 191 kor.
De flesta finns i Götaland, men det finns också besättningar i Svealand.
Det finns en upprättad stambok för vänekor.
Vänekon är behornad och finns i flera färgvarianter.

Vikten för vuxna kor är 500 kg.
Att skapa öppna lanskap är idag Vänekons vardagliga syssla.